Simboli na etiketi

Prije no što Vaše tkanine stavite na pranje ili sušenje u Operi Osuši samouslužnoj praonici rublja, provjerite simbole na pripadajućim etiketama te u skladu s preporukama proizvođača odaberite odgovarajuće programe.

 

SIMBOLI PRANJA

Simboli pranje

 

SIMBOLI SUŠENJA

Upute susenje